emanetyeni-telsiz

                      
ilk basim eserler
50-     BÜYÜK BOY SIRTI DERİ ESERLER İndirimli
Satış
Fiyatı
1 Büyük Sözler 19,00
2 Tarihçe-i Hayat 19,00
3 Şualar 19,00
4 Mektubat. 16,00
5 Lem’alar 16,00
6 Asa-yı Musa 13,00
7 Mesnevi-i Nuriye 13,00
8 Barla Lahikası 16,00
9 Denizli Emirdağ I-II 17,00
10 Kastamonu Lahikası 13,00
11 İşarat-ül İ'caz 13,00
12 İman-Küfür Muvazeneleri 13,00
13 Sıracun-nur 13,00
14 Muhakemat (Orta Boy) 9,00
15 Tılsımlar Mecmuası 13,00
16 Nur Çeşmesi 13,00
TOPLAM 235,00
51-   ORTA BOY SIRTI DERİ ESERLER
1 Büyük Sözler 17,00
2 Tarihçe-i Hayat 17,00
3 Şualar 17,00
4 Mektubat 14,00
5 Lem’alar 14,00
6 Asa-yı Musa 11,00
7 Mesnevi-i Nuriye 11,00
8 Barla Lahikası 14,00
9 Denizli Emirdağ I-II 17,00
10 Kastamonu Lahikası 11,00
11 İşarat-ül İ'caz 11,00
12 İman Küfür Muvazeneleri… 11,00
13 Sıracun-nur 11,00
14 Muhakemat 7,00
15 Tılsımlar Mecmuası 11,00
16 Nur Çeşmesi 11,00
TOPLAM 205,00
01   -BÜYÜK BOY VİNLEKS ESERLER
1 Büyük Sözler 16,00
2 Tarihçe-i Hayat 16,00
3 Şualar 16,00
4 Mektubat. 12,00
5 Lem’alar 12,00
6 Asa-yı Musa 10,00
7 Mesnevi-i Nuriye 10,00
8 Barla Lahikası 12,00
9 Denizli Emirdağ I-II 16,00
10 Kastamonu Lahikası 10,00
11 İşarat-ül İ'caz 10,00
12 İman-Küfür Muvazeneleri 10,00
13 Sıracun-nur 10,00
14 Muhakemat 7,00
15 Tılsımlar Mecmuası 10,00
16 Nur Çeşmesi 10,00
TOPLAM 187,00
02 -   ORTA BOY VİNLEKS ESERLER
1 Büyük Sözler 14,00
2 Tarihçe-i Hayat 14,00
3 Şualar 14,00
4 Mektubat. 10,00
5 Lem’alar 10,00
6 Asa-yı Musa 8,00
7 Mesnevi-i Nuriye 8,00
8 Barla Lahikası 10,00
9 Denizli Emirdağ I-II 14,00
10 Kastamonu Lahikası 8,00
11 İşarat-ül İ'caz 8,00
12 İman-Küfür Muvazeneleri 8,00
13 Sıracun-nur 8,00
14 Muhakemat  7,00
15 Tılsımlar Mecmuası 8,00
16 Nur Çeşmesi 8,00
TOPLAM 157,00
53-     KÜÇÜK BOY VİNLEKS ESERLER
1 Büyük Sözler 9,00
2 Tarihçe-i Hayat 9,00
3 Şualar 9,00
4 Mektubat. 8,00
5 Lem’alar 8,00
6 Asa-yı Musa 6,00
7 Mesnevi-i Nuriye 6,00
8 Barla Lahikası 7,00
9 Denizli Emirdağ I-II 8,00
10 Kastamonu Lahikası 6,00
11 İşarat-ül İ'caz 6,00
12 İman-Küfür Muvazeneleri 6,00
13 Sıracun-nur 6,00
14 Muhakemat (Orta Boy) 5,00
15 Tılsımlar Mecmuası 5,00
16 Nur Çeşmesi 5,00
TOPLAM 109,00
03 - ORTA BOY KARTON KAPAK ESERLER
1 Ayet-ül Kübra 4,00
2 Divan-ı Harbi Örfi 3,00
3 Elhüccet-üz Zehra 3,00
4 Ene ve Zerre Risalesi 3,00
5 Gençlik Rehberi 4,00
6 Hakikat Nurları 3,00
7 Hutbe-i Şamiye 3,00
8 Küçük Sözler 3,00
9 Meyve Risalesi 3,00
10 Mirkat'üs- Sünnet 4,00
11 Nur Aleminin Bir Anahtarı 3,00
12 Nurun İlk Kapısı 4,00
13 Otuzüç Pencere 3,00
14 Sünuhat Tulüat İşarat 3,00
15 Tiryak Risalesi 3,00
16 Uhuvvet Risalesi 3,00
17 İçtihad Risalesi 3,00
18 Zühretünnur 4,00
19 Yirmi Üçüncü Söz 3,00
20 İhlas Risalesi 3,00
21 Hastalar Risalesi 3,00
22 Hanımlar Rehberi 3,00
23 Rahmet ve Şefkat İlaçları 3,00
24 Tabiat Risalesi 3,00
25 Münacat 3,00
26 Münazarat 3,00
27 Ramazan İktisat Şükür Risalesi 3,00
28 Bediüzzaman Cevap Veriyor 4,00
29 Haşir Risalesi 3,00
30 Miftah-ül İman 3,00
TOPLAM 96,00
04 -     CEP BOY ESERLER
1 Ayet-ül Kübra……… 3,00
2 Gençlik Rehberi…… 3,00
3 Hanımlar Rehberi…… 3,00
4 Hastalar Risalesi…… 2,00
5 Haşir Risalesi….. 3,00
6 Münazarat… 2,00
7 Küçük Sözler… 2,00
8 Meyve Risalesi….. 3,00
9 Münâcât… 2,00
10 Otuzüç Pencere…. 2,00
11 Tabiat Risalesi…. 2,00
12 Uhuvvet Risalesi 2,00
13 Yirmi Üçüncü Söz 2,00
14 İhlas Risalesi 2,00
15 Zührettünnur 3,00
16 Hutbe-i Şamiye 3,00
17 Hakikat Nurları 3,00
18 Miftah-ül İman 2,00
19 Divan-ı Harb-i Örfi 2,00
20 Elhüccet-üzzehra 3,00
21 Mirkatüs-Sünnet 3,00
22 Rahmet ve Şefkat İlaçları 3,00
23 İhlas ve Uhuvvet Risaleleri 2,00
24 Nur’un İlk Kapısı 3,00
25 Sünuhat Tuluat İşarat 2,00
26 İçtihad Risalesi…………… 2,00
27 Bediüzzaman Cevap Veriyor 3,00
28 Ene ve Zerre Risalesi 2,00
29 İman Hakikatleri 2,00
30 Nur Alemin Bir Anahtarı 2,00
31 Rmazan İktisat Şükür Risalesi 2,00
TOPLAM 75,00
55 -     ÇANTA BOY CİLTLİ ESERLER
1 Büyük Sözler Birinci Cilt 4,00
2 Büyük Sözler İkinci Cilt 4,00
3 Asa-yı Musa 3,00
4 Mesnevi-i Nuriye 3,00
TOPLAM 14,00
07-   OSMANLICA ESERLER
1 İhlâs Risalesi (Şamua) 3,00
2 Küçük Sözler (2.Hamur) 3,00
4 Mucizat-ı Ahmediye. 13,00
5 Mucizat-ı Ku’aniye 17,00
8 24.Söz-26.Mek.33 Pen.Delail.H. 22,00
11 Küçük Sözler Üstadın Elyazısı 5,00
TOPLAM 63,00
08 -   ARAPÇA ESERLER
1 23. SözEl İman (Tekamül) 3,00
2 Ruh ve Melaike (El Melaiketi 3,00
3 33 Pencere (Ennavafiz) 3,00
4 Hutbe-i Şamiye 3,00
5 İhlâs-Uhuvvet 3,00
6 Küçük Sözler (Kelimat-ı Sağir) 3,00
7 Mucizat-ı Ahmediye 5,00
8 Râidüşşebab (Gençlik Rehberi). 4,00
9 Tarihçe-i Hayat 5,00
10 Mirkat-üs-Sünnet 3,00
11 Ayet-ül Kübra 4,00
12 Haşir Risalesi 4,00
13 Hanımlar Rehberi 3,00
14 Hastalar Risalesi 3,00
19 İşarat-ül İcaz (Ciltli Vinleks) 10,00
TOPLAM 59,00
08 -   CEVŞENLER
20 Tesbihat 3,00
21 Küçük Cevşen Celcelutiyeli 3,00
23 Hizbül Hakaik (Vinleks)Yaldızlı 8,00
24 Hizbül Hakaik (Vinleks) 7,00
25 Hizbül Hakaik (Yaldızlı Deri) 10,00
26 Hizbül Hakaik Minik boy 3,00
27 Hizbül Hakaik Vinleks Çanta b. 10,00
TOPLAM 44,00
09 -   İNGİLİZCE ESERLER
1 23.Söz ve Kader(Belief & Man) 3,00
2 Tabiat R. Ve 22.Söz (Nature) 3,00
3 32. Söz (The Tongues of Real.) 3,00
4 33 Pencere (Thirty Three) 3,00
5 Ayet-ül Kübra (The Superem) 5,00
6 Gençlik Rehberi (A Guide for) 5,00
7 Küçük Sözler (The Short ) 3,00
8 Ruh ve Melaike (The Spirit) 3,00
9 Meyve Risalesi (Fruits of Belief 3,00
10 30.Söz (Man and the Univer) 3,00
11 Hastalar Ris. (Message forthe) 3,00
12 Mirkatü’s-sünnet (The High. ) 4,00
13 Ramazan İkt.Şükür (On Ram.) 3,00
14 Haşir Ris (Resurrection ) 4,00
15 Tarihçe (Said Nursi of Turkey) 3,00
16 İhlas-Uhuvvet R.(Sincerity) 3,00
17 Hutbe-i Şamiye (The Damascus 3,00
18 Mucizat-ı Ahm.(The Miracles) 5,00
19 Miftahül İman (The Key to ) 3,00
TOPLAM 65,00
09 -   İNGİLİZCE ÇANTABOY ESERLER
30 Büyük Sözler Çanta Boy Ciltl 7,00
31 Lemalar Çantaboy Ciltli 6,00
32 Mektubat Çantaboy Ciltli 7,00
33 Şualar 7,00
34 Tarihçe-i Hayat 6,00
TOPLAM 33,00
10 -   ALMANCA ESERLER
1 Tabiat Ris (Abhandlung)Kalmadı 3,00
2 Uhuvvet Ris. (Bruderschaft) 3,00
3 Ayet-ül Kübra (Das Oberste) 4,00
4 Haşir Risalesi (kalmadı) 4,00
5 23.Söz (Drei Und Zwa)Kalmadı 3,00
6 Hastalar Ris.(Heilmittel für) 3,00
7 Küçük Sözler (Kurze Word) 3,00
9 Gençlik (Wegweiser) KALMADI 4,00
10 Mücizatı Ahm.(Wunder Moham) 4,00
TOPLAM 31,00
12 -   ARNAVUTÇA ESERLER
1 Küçük Sözler 3,00
2 Tarihçe-i Hayat 3,00
3 Uhuvvet Risalesi 3,00
4 Haşir Risalesi 4,00
5 Hastalar Risalesi 3,00
TOPLAM 16,00
13 -   BOŞNAKÇA ESERLER
1 Küçük Sözler 3,00
2 Uhuvvet Risalesi 3,00
TOPLAM 6,00
14 -   ÇİNCE ESERLER
1 Gençlik Rehberi 3,00
2 23.Söz&33 pencere&Tabiat 3,00
3 Küçük Sözler Vesvese Risalesi 3,00
4 Gençlik R.&Yasin&Amme Cüzü        9,00
5 Meyve Risalesi 3,00
6 Ayetül Kübra 3,00
TOPLAM 24,00
15 -   FARSÇA ESERLER
1 Gençlik Rehberi 3,00
2 İhlâs Risalesi 3,00
3 Mucizat-ı Ahmediye 5,00
4 Haşir Risalesi 3,00
5 Hutbe-i Şamiye 3,00
6 Ayet-ül Kübra 4,00
TOPLAM 21,00
16 -   FRANSIZCA ESERLER
1 23. Söz Les Deus Voles 3,00
2 Küçük Sözler 3,00
3 Tabiat Risalesi 3,00
4 Meyve Risalesi 4,00
5 Ayetül Kübra 4,00
6 Uhuvvet Risalesi 3,00
7 Hastalar Risalesi 3,00
8 Haşir risalesi (basılıyor) 3,00
9 Asay-ı musa (basılıyor) 9,00
TOPLAM 35,00
17 -   HİNTÇE ESERLER
2 Mucizat-ı Ahmediye 3,00
3 Otuzüç Pencere 2,00
4 (Gujerati Lisanı) Gençlik Reh 3,00
TOPLAM 8,00
19 -   HOLLANDACA ESRLER
1 Tabiat Risalesi 3,00
2 Ayet-ül Kübra Risalesi 4,00
3 Gençlik Rehberi 4,00
TOPLAM 11,00
20-     İTALYANCA ESERLER
1 İtalyanca 23.Söz 3,00
2 İtalyanca Tabiat Risalesi 3,00
TOPLAM 6,00
21 -   KAZAKÇA ESERLER
1 Hastalar Risalesi 3,00
2 Küçük Sözler 3,00
3 Hanımlar Rehberi 4,00
TOPLAM 10,00
23 -   MALAYCA ESERLER
1 Müced.(Tarihçe)   KALMADI 4,00
2 25.Söz Mu’cizatı Kur’aniye 4,00
3 Eneve Zerre Risalesi 3,00
4 Yirminci Mektup 3,00
5 Gençlik Rehberi 5,00
6 Meyve Risalesi 3,00
TOPLAM 22,00
24 -   RUSÇA ESERLER
1 19.Söz ve Ramazan, İktisat 3,00
2 23.Söz 3,00
3 Ayet-ül Kübra 4,00
4 Küçük Sözler 3,00
5 Namaz Hocası 3,00
6 Tabiat Risalesi 3,00
7 Uhuvvet Risalesi 3,00
8 Meyve Risalesi 4,00
9 29.Söz Ruh ve Melaike 3,00
10 Hanımlar Rehberi 3,00
11 İhlas ve Münacat Risaleleri 3,00
12 Haşir Risalesi 3,00
13 İhtiyarlar Risalesi 3,00
14 Kader Risalesi 3,00
15 30. Söz Ene ve Zerre Ris 3,00
16 Otuzüç Pencere 3,00
TOPLAM 50,00
27 -   URDUCA ESERLER
2 Haşir Risalesi 3,00
3 İhlas Uhuvvet 3,00
4 Gençlik Rehberi 4,00
5 Küçük Sözler 3,00
TOPLAM 13,00
28 -       SUWAHİLİCE ESERLER
1 Küçük Sözler 23.ve 26. Sözler 4,00
2 Gençlik Rehberi 4,00
TOPLAM 8,00
31-     JAPONCA ESERLER
1 22.Söz, 23.Lem’a ve Tabiat 3,00
2 33 Pencere 3,00
TOPLAM 6,00
32 -   UYGURCA ESERLER
1 İhlas Risalesi 3,00
2 23.Söz ve Tabiat Risalesi 3,00
3 Gençlik Rehberi 3,00
4 Uhuvvet ve Hastalar Risalesi 3,00
5 Ayet-ül Kübra 3,00
6 Küçük Sözler 3,00
7 Ramazan Risalesi 3,00
10 Lemalar Büyük Boy 13,00
TOPLAM 34,00
33-   ROMENCE ESERLER
1 23. Söz 3,00
2 Küçük Sözler 3,00
TOPLAM 6,00
37-     İSPANYOLCA ESERLER
1 K.Sözler-23.Söz-Tarihçe 3,00
2 Haşir Risalesi 3,00
3 Hastalar Risalesi 3,00
4 Meyve Risalesi 3,00
TOPLAM 12,00
41 -   RUMCA ESERLER
1 Küçük Sözler 3,00
2 Otuzüç Pencere 3,00
3 Yirmiüçüncü Söz 3,00
TOPLAM 9,00
42-     DANİMARKACA ESERLER
1 Haşir Risalesi 3,00
2 Küçük Sözler 3,00
3 Mucizat-ı Ahmediye 4,00
TOPLAM 10,00
46-     HAUSA –NİJERYA LİSANI ESERLER
1 23. Söz 3,00
2 Hastalar Risalesi 3,00
TOPLAM 6,00
           DİĞER YABANCI ESERLER
11-001 Afganca Uhuvvet 3,00
18-001 İsveççe Küçük Sözler 3,00
22-001 Kırgızca Haşir Risalesi 4,00
25-001 Tatarca Ramazan İktisat 3,00
26-001 Türkmence Küçük Sözler 3,00
34-001 Azerice İhlas Uhuvvet 3,00
35-001 Bulgarca Küçük Sözler 3,00
36-001 İttihad-ı İslam 4,00
38-001 Bengalce İhlas-Uhuv-Tarihçe 3,00
39-001 Portekizce Ayet-ül Kübra 4,00
43-001 Tagalogça 23. Söz 3,00
44-001 Gürcüce Küçük Sözler 3,00
45-001 Korece 23. Söz 3,00
47-001 Endonesyaca Küçük Sözler 3,00
48-001 Taylandca Ramazan İktisat 3,00
49-001 Filipince visaya- miftahül im 3,00
61-001 Özbekçe Büyük Sözler 13,00
TOPLAM 64,00
01-       DİĞER CİLTLİ ESERLER
01-020 Şafi İlmihali 13,00
01-017 Zülfikar mecmuası 16,00
TOPLAM 29,00
29 -         CD. & MP3 & VCD. Ler
1 Bediüzzaman 1.0 CD 9,00
2 Mesnevi-i Nuriye VCD Sesli 6,00
3 Bediüzzaman Belgeseli VCD 4,00
4 İngilizce. Lemalar VCD Sesli 5,00
5 İngilizce Belgesel VCD 5,00
6 Rusça Belgesel VCD 5,00
7 Ayetül Kübra MP3 4,00
8 Ayetül Kübra Görüntülü DVD 7,00
9 Sesli Cevşen M.Sait Özdemir 6,00
TOPLAM 51,00